type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Property
Apr 25, 2023 08:47 AM
💡
《翦商》是一部考古推理書籍,基於考古事實,對夏商的狀況開展了腦洞大開的推理。但又合乎考古發現的邏輯,即便考古大家許宏都挑不出什麽硬傷,並還爲之作序。既然是基於青銅時代的考古,其中提及的青銅器自然非常多,名稱在當代多不常用,難以準確讀出,因此在這裏從網上收集相關資料作一個整理。
中國青銅器是中國在夏商周時期的文化與科技的代表,具有特殊的社會地位,是森嚴等級制度的產物。中國青銅器最早出現於公元前五千年,到漢代逐漸由鐵器所取代,中國的青銅時代跨越了約三千年的歷史長河。青銅合金主要以銅-錫-鉛為主要原料。 補充1:純銅熔點高,熔化后流動性差,并且太軟。加入錫可以降低熔點,增加流動性,加入鉛后硬度增加,但是加太多會太脆。 補充2:彝(yí)器是中國古代青銅器中的祭器。後來彝器成了中國商周時期青銅禮器的泛稱。

青銅水器(盤、盉、匜、鑒)

青銅水器主要是在行禮時淨手所用,以表示恭敬和虔誠。水器包括盤、盉(hé禾)、匜(yí移)、鑒等。

青銅水器·盤

蟠龍紋盤,商後期,國立故宮博物院。
蟠龍紋盤,商後期,國立故宮博物院。
伯矩盤,西周早期,首都博物館。
伯矩盤,西周早期,首都博物館。
逨盤,西周,寶雞青銅器博物院。
逨盤,西周,寶雞青銅器博物院。

青銅水器·盉

盉是中國商朝和周朝時期用於盛酒和盛水的器皿,基本形狀為圓腹,上有蓋子,有三到四個足。
商朝到西周時期,盉的口比較大,腹深,流直,足多為分檔式袋足,或呈柱狀,商朝時足還多為空心。東周時期,盉口漸小,腹扁圓,流多呈鳥頭或獸頭狀,足則多為蹄形。很多盉還有彎曲提梁,盉蓋和提梁間還有環索相連。
克盉,為西周初年燕國所造,上有銘文,記述了周天子封燕召公於燕地,其子克到燕地赴任。攝於首都博物館
克盉,為西周初年燕國所造,上有銘文,記述了周天子封燕召公於燕地,其子克到燕地赴任。攝於首都博物館
西周蟠龍紋青銅盉,河南博物館。
西周蟠龍紋青銅盉,河南博物館。

青銅水器·匜(yí)

匜是中國先秦的禮器,用於沃盥之禮,為客人洗手之用。周朝時期,沃盥之禮所用水器由盤、盉組合變為盤、匜組合。
西周蟠虺紋青銅匜,河南博物館。
西周蟠虺紋青銅匜,河南博物館。
notion image

青銅水器·鑒(鏡子?缺)